E-KONFERENCE.CZESF

Slovník

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*

Adaptibilita
schopnost přizpůsobovat se
Andragogika
věda pojednávající o výchově a vzdělávání dospělých
Aspirace
cíle, které chce člověk v budoucnosti dosáhnout
Bartrový obchod
výměnný obchod
Bilaterální smlouva
dvoustranná smlouva
Bonitace
zjišťování hodnoty
Brainstorming
metoda pro hledání řešení založená na skupinové diskusi účastníků
Cese pohledávky
její postoupení
Damping
prodej zboží pod cenu, za účelem získání trhu (zahraničního)
Deadline
konečný termín
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.