E-KONFERENCE.CZESF

Interview

seznam interview   archiv interview

V současnosti není v přípravě žádné intervium. Proběhlá intervia naleznete v archivu.
Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.